ขอถามเรื่องชื่อ รพ. ครับ

ธงชัย

รพ. เทพธารินทร์ ชื่อ เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรครับ มี general ตรงกลางไหมครับ

ธง

คำตอบ