อยากทราบ จำนวน & อายุ Mr.hong 's student

  • พี่หน่อยค่ะ   ว่าจะรอถามวันที่  8  อดใจรไว้ไม่ได้   ด้วยความคิดถึงอย่างแรง
  1. จำนวนนักเรียนของ  Mr.hong
  2. ช่วงอายุ   นักเรียนค่ะ

          Because :  For  plan  menu  &  set     

คำตอบ
not yet answered
ดอกแก้ว

คะ องุ่น ช่วงนี้ เป็นช่วงที่ เขากำลังเช็ค จำนวน ติดต่อ อยู่คะ...แล้วอาจจะมีการเลื่อนวันขึ้นมาอีก...รอให้แน่นอน

นะคะ พี่หน่อยจะแจ้งอีกทีคะ