พ่อไปไหน

พ่อครูไปไหน

ไม่เห็นมา

ราตรีสวัสดิ์แล้วนะคะ

คำตอบ
not yet answered
ครูบา สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์
มีเหตุการณ์ที่เศร้าสลด เสียใจมาก ที่ไม่อาจเล่าในที่นี่ได้
น้าอึ่งอ๊อบ คนสวย แซ่เฮ
เป็นห่วงนะคะพ่อ
ครูบา สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์

กำลังแก้วิกฤติเต็มเหนี่ยว ขอบใจ ขอบใจ ขอบใจ มาก เฮ้อ!!!

ครูสุ

เอาใจช่วยให้ผ่านวิกฤติไปได้ค่ะ ครูบา

ครูบา สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์

ศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก..