ตอบความเห็นคุณหมอในบันทึก "ชะตากรรมของประเทศขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชน"

ผมตอบความเห็นของคุณหมอในบันทึก "ชะตากรรมของประเทศขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชน" ครับ โปรดคลิก http://gotoknow.org/blog/surachetv/90758
คำตอบ