อยากรบกวนอาจารย์เป็ผู้เชี่ยวชาญค่ะ

อัจฉรา เธียรวุฒิกานต์

เรียน อาจารย์ยืนยง

ดิฉัน ชื่อ น.ส.อัจฉรา     เธียรวุฒิกานต์  กำลังศึกษาปริญญาโท อยู่ที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   สาขาวิชา เทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษา ตอนนี้กำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่ค่ะ    จึงอยากเชิญอาจารย์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการ  ตรวจข้อสอบ เพื่อหาค่า IOC ได้ไหมคะ คือตรวจหน่วยการฝึกอบรม เป็นข้อสอบก่อนเรียน และหลังเรียน จำนวน  120 ข้อค่ะ 

ปัจจุบันดิฉันทำงานอยู่ที่ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ค่ะ 

วิทยานิพนธ์ที่ดิฉันทำ คือ

แผนการฝึกอบรม ชุดการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง  การประชาสัมพันธ์ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

หากอาจารย์จะกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้  กรุณาตอบกลับทางอีเมลดิฉันด้วยนะคะ  พร้อมกันนี้ดิฉันใคร่ขอเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ที่ติดต่อได้โดยสะดวกด้วยค่ะ หากอาจารย์จะกรุณา

 

ขอบคุณมากค่ะ

 

อัจฉรา   เธียรวุฒิกานต์ โทร.0-89 132-0303

 

 

 

 

คำตอบ
not yet answered
นาย ยืนยง ราชวงษ์

เรียนอ.อัจฉรา

ยินดี ถ้าคิดว่าจะช่วยเหลือได้

กราบขอบพระคุณ

วันนี้ (2 ก.พ.51)ดิฉันฟังอาจารย์บรรยายเรื่องการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับครูที่จะเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษที่นครราชสีมา อาจารย์บรรยายได้ดีมากค่ะ แต่สงสัยว่า ดิฉันสอนทั้ง  8  กลุ่มสาระเวลาเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน 5 - 10 หน้า เขียนได้ทั้ง  8  กลุ่มสาระหรือไม่ หรือเขียนเฉพาะกลุ่มสาระที่จะขอส่งผลงานทางวิชาการ

นาย ยืนยง ราชวงษ์

เรียน ไม่แสดงตน

ขอโทษที่ไม่มีเวลาเปิดดู คิดว่าอาจารย์คงเขียนเสร็จไปแล้วนะครับ แต่ก็จะนำเสนอการเขียน 5-10 หน้า มีเนื้อที่ไม่มาก พยามเขียนให้ตรงประเด็นนั่นคือ เขียนเฉพาะรายวิชาที่ส่งเป็นหลัก

ขอโทษนะครับ