รัฐมนตรีวัวลืมตีน

kmuttche

ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ศรัทธาในการทำงานของ นพ. พลเดช ปิ่นประทีป รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็น NGO  และเคยร่วมต่อต้านระบอบอำนาจเก่า เพราะหลงเชื่อว่านั่นคืออุดมการณ์ที่หวังจะให้ประเทศชาติเจริญ

แต่สิ่งที่ดิฉันคิดกลับพังทลายลงหมดสิ้น ตั้งแต่ได้ฟังท่านมอบนโยบายให้กับประชาชนตาดำๆ ที่เป็นสายเลือดสื่อท้องถิ่นที่เคยร่วมอุดมการณ์กับท่านมา เพียงเพราะว่า พวกเขาเหล่านั้นเสนอแนวทางพัฒนาศักยภาพสื่อชุมชนท้องถิ่นให้กับท่าน พียงเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นมองเห็นว่าท่านคือความหวังสุดท้ายของพวกเขา แต่สิ่งที่พวกเขขาได้รับจากท่านคือคำว่า จะให้มาสั่งนั่นสั่งนี่ไม่ได้หรอก ถ้าอยากได้ก็ให้ไปขอเอาที่อื่น

ขอยืนยันว่านี่คือคำตอบของรัฐมนตรีที่ก่อร่างสร้างตัวมาจากการทำงานกับชุมชน แต่เมื่อตัวเองได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้ว คำตอบที่ให้กลับมาคือคำชุ่ยๆ เหล่านี้หรือ

อย่างนี่ดิฉันขอยกตำแหน่ง รัฐมนตรีวัวลืมตีน คงจะเหมาะสมที่สุด

 

                                                                                                ผู้เข้าร่วมการสัมมนา

                                                                                                 29 เมษายน 2550
คำตอบ
not yet answered

จากการทำงานที่ผ่านมาชาวบ้านได้รวมตัวกันทำสวัสดิการชุมชนในระดับหมู่บ้านและขยายไปจนเป็นระดับตำบลเพื่อที่จะให้คนในชุมชนนั้นมีสวัสดิการได้มากที่สุดโดยใช้ทุนที่เป็นตัวเงินเป็นเครื่องมือในการสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งและได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับท้องถิ่นบ้างแต่เมื่อไปปรึกษาหารือกับท้องถิ่นมีความรู้สึกว่าทางท้องถิ่นจะเป็นผู้ทำเสียเองโดยให้เงื่อนไขกับชุมชนที่ปฏิบัติงานให้โดยไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมและทั่วถึงหรือไม่และปัญหาที่แท้จริงที่มีอยู่ในชุมชนนั้นเมื่อเข้าไปพบกับท้องถิ่นครั้งแรกไม่มีความประทับใจเกิดขึ้นกับคนที่ทำงานด้วยจิตอาสาแล้วมันทำให้คนที่ทำงานแล้วเกิดการท้อแท้ใจจนเมื่อวันหนึ่งการทำงานที่ยังมีอุปสรรคมากๆ ก็จะทำให้คนเหล่านี้จะเลิกที่จะเป็นคนทำงานเพื่อส่วนรวมไปในที่สุด จากคนที่มีจิตอาสาเต็ม100% แล้วตอนนี้เหลือ 80%