ต้องการข้อมูลเพื่อทำรายงาน HIS

น.ส.ศิริพร อิ่นคำแก้ว

อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของพม่าในช้วงที่อังกฤษปกครองพม่าในอดีต  ถ้ามีรูปภาพประกอบจะเป็นพระคุณอย่างมาก  ถ้ารีบตอบภายในวันที่   10   พ.ค.  '50 ได้ยิ่งดีค่ะ  เพราจะต้องส่งงานอาจารย์  ก่อนสอบ  16-18   พ.ค.ค่ะ  

ขอบคุณล่วงหน้านะค๊ะ

คำตอบ