การเตรียมตัวรับประเมินชำนาญการพิเศษ

ครูดอย

เรียนครูอภินันท์ที่เคารพรัก

การเตรียมตัวรับประเมินชำนาญการพิเศษ

ต้องทำอย่างไรบ้างคะจะถูกประเมินพฤษภาคม 2550นี้

ขอบคุณค่ะ

ครูดอย

คำตอบ