IT

กาญ

อธิบายความหมายของ Information Tecnology ว่าประกอบด้วยเทคโนโลยีด้านใดบ้างและแต่ละด้านมีหน้าที่อย่างไร

รบกวนช่วยส่ง mail ด้วยนะคะ....กาน ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

คำตอบ

ขออภัยครับ ผมไม่สามารถหา e-mail คุณ กาญได้ แต่โดยหลักของคำถามแล้วสามารถพิมพ์คำนี้ได้ใน google หรือ wikipedia.org คงจะเจอความหมายได้ครับ IT ก็คือ เทคโนโลยีที่เป็นตัวสร้างสารสนเทศขึ้นมา โดยส่วนใหญ่แล้วสารสนเทศจะนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจ และหากถามว่าอะไรเป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้ในการสร้างสารสนเทศได้ในปัจจุบัน คำตอบคงเป็นคอมพิวเตอร์นั่นเอง ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT ในปัจจุบันจึงขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์เป็นหลัก หรือที่เรียกว่า CBIS (Computer Based Information System)  และหากต้องการให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วก็คงต้องพึ่งเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร (Communication Technology) อย่างไร e-mail มาคุยกันได้ที่ [email protected] ครับ

 

รัฐ ใจรักษ์

ขออภัยครับ ผมไม่สามารถหา e-mail คุณ กาญได้ แต่โดยหลักของคำถามแล้วสามารถพิมพ์คำนี้ได้ใน google หรือ wikipedia.org คงจะเจอความหมายได้ครับ IT ก็คือ เทคโนโลยีที่เป็นตัวสร้างสารสนเทศขึ้นมา โดยส่วนใหญ่แล้วสารสนเทศจะนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจ และหากถามว่าอะไรเป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้ในการสร้างสารสนเทศได้ในปัจจุบัน คำตอบคงเป็นคอมพิวเตอร์นั่นเอง ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT ในปัจจุบันจึงขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์เป็นหลัก หรือที่เรียกว่า CBIS (Computer Based Information System)  และหากต้องการให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วก็คงต้องพึ่งเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร (Communication Technology)