บรรยายความรู้สึกได้ตรงใจหลายๆ คน

บรรยายความรู้สึกออกมาได้ดีครับ

ตรงกะความรู้สึกของหลายๆ  คน

เรียนกับ beeman บางเรื่องก็ตรงกับอีกคน บางเรื่องก็ตรงกับอีกคนหนึ่ง

ทุกคนต่างกัน

คุณชิม ก็เป็นตัวแทนของหลายๆคนออกมาแสดงความรู้สึกนั้น

( นามแฝง กับชื่อเล่นอันเดียวกัน ก้านกล้วยเลยรู้สึกแปลกๆ ในการเรียกชื่อเล่น กับนามแผง)

 

คำตอบ