เชี่ยวชาญ

นายบัญชา ชำนาญคิด
ผลงานทางวิชาการที่น่าสนใจและน่าทำ เพื่อเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ในระดับผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ    และในการเขียนรายงาน วฐ.2/1 สำหรับผู้บริหาร มีแนวทางในการเขียนอย่างไร โปรดชี้แนะด้วย ขอบคุณมากๆๆ
คำตอบ

เรียน คุณบัญชา ที่เคารพ

กระผมขอตอบคำถามท่านดังนี้ กล่าวคือ ผลงานทางวิชาการมีหลายประเภทตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้ แต่ผลงานของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ควรทำ ในความคิดเห็นของผม คือ ผลงานทางด้านวิชาการผู้บริหารควรทำผลงานประเภทประเมินโครงการ แต่ต้องแม่นทฤษฎีมากๆ เกี่ยวกับรูปแบบของการประเมิน และอีกชิ้นหนึ่งเป็นประเภทงานวิจัย ก็ต้องให้สอดคล้องกับงานโครงการด้วยจะดี แต่ผมไม่รู้ว่าท่านมีจุดเด่นด้านใดที่จะทำผลงาน จะได้ชี้แนะถูก ข้อมูลที่จะให้คำแนะนำผมมีน้อยมากสำหรับคุณ แต่เรื่องการเขียนวฐ.2/1 ผมจะตอบภายหลังครับผม ขอบคุณมากที่สนใจ