จะแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษได้เมื่อไร

นายดิเรก เจิมขุนทด

ข้าพเจ้าตำแหน่งเลขที่ 45746 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพท. นว เขต 1 ได้ผ่านการประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 2 มิ.ย. 2549 แต่ถูกลงโทษทางวินัยโดยลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2549 เป็นต้นไป

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมินให้มีวิทยฐานะ  แต่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยหรือถูกลงโทษทางวินัย สามารถแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะได้ แต่ไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมินแต่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยหรือถูกลงโทษทางวินัยเลื่อนวิทยฐานะในขณะนั้น

ปัจจุบันข้าพเจ้านายดิเรก  เจิมขุนทด ได้ปรับเงินเดือนขึ้นแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 อยากทราบว่าข้าพเจ้าจะถูกแต่งตั้งและได้รับเงินวิทยฐานะตั้งแต่เดือนไหน จึงขอเรียนมาเพื่อไขข้อข้องใจ

คำตอบ
not yet answered

อยากทราบรายชื่อผู้ผ่านการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษของสพท.ชัยนาทและสพท.นว.เขต2

อยากทราบผลการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษของสพท.นศ.2 กรุณาเร็วๆหน่อยได้มั้ย ครูเสียโอกาสมาเป็นปีแล้ว ผอ.เขตไม่ควรจะนิ่งนอนใจ เห็นใจเพื่อนครูบ้าง