ขอถาม

กฤษณา046
อาจารย์สอนอนุบาลใช่หรือคะ
คำตอบ
ใช่ค่ะเคยสอนเมื่อนานมาแล้ว