ขอถาม

อัจฉรา 044 เสาวลักษณ์ 082 เสาร์วณ๊ย์ 042
 อาจารย์ชื่อเล่นว่าอะไรค่ะ
คำตอบ
BOTAN ค่ะ (ถามคำถามครูน้อยจังเลย มีกันตั้ง 3 คน)