พี่

ศศิธร 072
อาจารย์มีพี่น้องกี่คนค่ะ
คำตอบ
มี 3 คน ค่ะแต่ตอนนี้เหลือ 2 คน