สวยจัง

มณฑา 015
ทำอย่างไรจึงสวย
คำตอบ

รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และต้องสวยทั้งภายในสู่ภายนอกค่ะ