สนใจ

ต่าย
ต้องการเก่งคอมฯ
คำตอบ
ฝึกใช้บ่อย ๆ และจดจำขั้นตอนต่าง ๆ ให้ขึ้นใจ สักพักก็จะคล่องเองค่ะ