สนใจ

แมว
เรียนอ่อนมากหรือเปล่าคะ
คำตอบ
ไม่หรอกค่ะ   คนเราเก่งทุกเรื่องไม่เหมือนกันแล้วก็อ่อนทุกเรื่องไม่เหมือนกัน ที่สำคัญหาสิ่งที่เราถนัดและสนใจให้เจอแล้วเราจะรู้ว่าเราเก่งหรืออ่อนอะไร  สู้ต่อไปนะคะ