อยากถาม

จันทา 050
อาจารย์ไปเที่ยวนานหรือยังค่ะ
คำตอบ