อยากจะทราบ

มณีนุช 016
อาจารย์ไปเที่ยวที่ไหนมา
คำตอบ