งานวิจัย

 • ว่าจะถามว่าทำงานวิจัยเรื่องอะไร ลืมทุกทีเลย
 • ขอบคุณครับ
คำตอบ

งานวิจัยของผมทำเกี่ยวกับ soil fertility status รวมทั้ง nutrient dynamic ในช่วงเวลาเพาะปลูกครับ หลังจากนั้นก็ทำ  Land Suitability Assessment 

 • ผมเลือกพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะเจาะจงที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เนื่องจากลักษณะการเกษตรโดยเฉพาะระบบไร่หมุนเวียน (บางครั้งผมก็ยังเรียกว่า ไร่เลื่อนลอย อยู่) แตกต่างจากภาคเหนือตอนบนที่เป็นภูเขาสูง และทางภาคอิสาน ซึ่งถือว่าตอนนี้แทบจะหาเอกสารของพื้นที่นี้ได้ยากมากครับ
 • ที่สำคัญระบบเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยได้กำลังเกิด transition จาก traditional เป็น กึ่ง intensified กึ่ง sedentary  ทำให้คุณลักษณะต่างๆ ของดิน และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป
 • การศึกษานี้เป็น เหมือนกัน pilot study น่ะครับ เพราะเริ่มทำการศึกษาจากพื้นฐานจากศูนย์จริง ๆ  (เหมือนกับงานนิพนธ์ของปริญญาตรีเลยครับ)
 • แต่เพราะว่าปัจจุบันเราไม่สามารถจะอธิบายปรากฎการณ์ของการเกษตรในลักษณะเดิมๆ แบบที่ผ่านมาได้อีกแล้ว ผมก็เลยจำเป็นต้องเริ่มจาก clearify ลักษณะเบื้องต้นของทั้งการเกษตรและลักษณะดินใหม่น่ะครับ

ชื่อเรื่องการศึกษาของผมเต็มๆ คือ Soil Fertility Status and Land Suitability Assessment under Upland Farming Practices in Lower Northern Thailand ครับ

ผมก็เพิ่งศึกษาด้านเกษตรมาสองสามปีเอง ผมต้องการพี่เลี้ยงคอยแนะนำอย่างมากเลยครับอาจารย์  ทั้งทางด้านเกษตร และเรื่องการวางแผนการทำวิจัย

ขจิต ฝอยทอง
 • เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับ
 • มีอะไรพอช่วยเหลือได้บอกนะครับ
 • ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับ
 • ขอบคุณมากครับที่แวะไปอ่านบันทึก
 • ขอบคุณอาจารย์ขจิตมากครับ
 • ผมกำลังขมักเขม่น ซ้อมนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ  ออกเสียงก็ไม่ค่อยจะชัด...ต้องพยายามต่อไปครับ