การสร้างครอบครัวอบอุ่น

วิธีที่ทำให้ครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวที่เต็มไปด้วยความผูกพัน ความรักใคร่ ความเห็นอกเห็นใจกัน และความเชื่อใจกันค่ะ

คำตอบ
not yet answered

...

ครูเพชรค่ะเจิน คะหนูเข้าดูประวัติของครูแล้วนะค่ะหนูสงสัยว่าทำไหมถึงเป็นโรงเรียนวัดสิริมงคล ทำไหมไม่เป็นโรงเรียนบ้านโคกกุง

หนูรักครูที่สุดนะคะ