เรื่องงานวิจัยที่อาจารย์ให้ติดต่อ

กราบเรียนครูธเนศ

       ราณีได้ติดต่องานวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: การประเมินแบบเสริมพลัง" ที่ให้ติดต่อกับอาจารย์ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์ คณะครุศาสตร์ มร.พส. ให้  และราณีได้ติดต่อแล้ว โดยโทรคุยกับท่านอาจารย์ชนม์ชกรณ์ แล้ว และ ราณีได้บอกว่าอีเมล์อาจารย์และที่อยู่ของอาจาย์ ให้ท่านแล้ว ถ้ามีปัญหาอย่างไร ให้ติดต่อที่เบอร์อาจารย์ชนม์ชกรณ์ ที่เบอร์ 081-6882343 และ 055-248833

คำตอบ
not yet answered
ธเนศ ขำเกิด
ขอบคุณมากครับที่ช่วยมาโดยตลอด   ผมได้แจ้งให้น้องๆที่ทำเรื่องนี้โทรประสานโดยตรงกับอาจารย์ชนม์ชกรณ์ แล้วครับ