คนไม่มีศาสนา

ก่อนจะเลิกเล่นคอมวันนี้ ขอถามพี่หลวงเรื่องของคนไม่มีศาสนาว่าเป็นอย่างไร เพราะสำหรับหนูแล้ว หนูรู้สึกว่าบางครั้งคนเรานำเอาศาสนามาตีกัน มาอ้าง มาอิง มาทำเรื่องไม่ดีมากมาย ถ้าคนไม่มีศาสนา แล้วไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือนร้อน หนูว่าจะดีกว่าคนที่ เมื่อสมัครงาน หรือทำอะไรต้องเขียนว่าศาสนาอะไร(มีศาสนาแต่ในนาม) และถ้าทุกคนคิดและทำแค่ว่าไม่ทำให้ตนเอง และผู้อื่นเดือดร้อนเหมือนกันทุกคน หนูว่าโลกนี้สันติสุขคะ

คำตอบ

 สุรีรัตน์

เจริญพร

Man In Flame
  • การไม่มีเป็นการมีรูปแบบหนึ่ง
BM.chaiwut
P
เจริญพร

ขอแนะนำหนังสือ "ไม่มีศาสนา"

จากเวบไซต์ www.whatami.net