ขอบคุณสำหรับประเด็นคำถามครับ

ขอบคุณสำหรับประเด็นคำถามครับ

คุณ

P

มีรายละเอียดและประเด็นเชื่อมโยง ที่ต้องนำเสนอครับ เนื่องจากข้อมูลเบื้องต้นในการอธิบายของ

คุณต่อพงษ์ เศวตามร์ ในผู้จัดการ ซึ่งผมเคยอ่านมาแล้ว แต่ไม่พบว่าเป็นปัญหา จนกระทั่งคุณได้นำเสนอ พอกลับมาอ่านอีกครั้ง ก็เลยพบว่า น่าจะเป็นปัญหาและ เนื้อหาที่เกิดขึ้นนั้น มีความคลาดเคลื่อน ในด้านความถูกต้องของข้อมูลอ้างอิง

http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=4625191017985

ความฝันอันสูงสุดของในหลวง/ต่อพงษ์ เศวตามร์
โดย ต่อพงษ์4 ธันวาคม 2546 10:45 น.

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไม่หยิบยกบทสัมภาษณ์ของ ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค มาอธิบายเพิ่มเติม โดยเฉพาะที่ต้องระบุ อย่างมากก็คือ เป็นการสัมภาษณ์โดยท่านผู้หญิงเอง แต่คุณต่อพงษ์ ไม่ได้ระบุ

ดังนั้นโดยความเข้าใจ ถ้าเทียบเคียงการวิจัยในเชิงเอกสาร ก็คือเป็นข้อมูลชั้นรอง ที่ต้องรับฟังอีกชั้นหนึ่ง รวมทั้งบทสัมภาษณ์ของท่านผู้หญิง ก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่างที่ต่างวาระ ไม่ว่าจะเป็น ในนิตยสารสตรีสาร และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ดังนั้น ความคลาดเคลื่อนดังกล่าว ย่อมปรากฎ เมื่อไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

ผมเข้าใจว่า คุณต่อพงษ์ พยายามจะอธิบายให้นุ่มนวลและดูเหมือนการบอกเล่าเรื่องราว แต่ความเสียหายของความซับซ้อนในเนื้อหา จะกลายเป็นปัญหาในการถกเถียงครับ

ต้องขอชี้แจงเล็กน้อยครับ

  • บทนำเสนอนี้ พยายามอธิบายการผสมผสานเนื้อหาของบทเพลง และจุดเริ่มต้น
  • การอธิบายในเชิงเอกสาร หรือวิจัยเอกสารนั้น มีความสำคัญในการอ้างอิงครับ ดังนั้น ผมจึงต้องอธิบายรายละเอียดที่ยุ่งยาก ต้องขอโทษต้องมีเนื้อหาที่มากเกินไป
  • การวิจัยเชิงเอกสาร ที่น่าสนใจของเพลงนี้ ในภาคของละครบรอดเวย์ ละครเวทีของคณะละครสองแปด กับบทเพลงพระราชนิพนธ์นั้น ไม่ได้มีความหมายในเชิงการตีความ หรือเปรียบเทียบในด้านลิขสิทธิ์ หรือสิทธิทางปัญญาแต่อย่างใด
  • เพราะในทางศิลปะ แรงบันดาลใจ และการเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดการสร้างงาน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ
  • แต่ในธรรมเนียม จารีต และจริตทางศิลปะ และวิชาการระยะหลัง ได้มีการเสนอ ให้อธิบายถึงแรงบันดาลใจ อธิบายถึงขั้นตอนการต่อยอด และให้เกียรติต้นแหล่งที่มา ของแรงบันดาลใจ เพื่อให้เกิดการรับรุ้ และเข้าใจร่วมกัน
  • โดยส่วนตัว ผมประทับใจกับเพลง ทั้ง 3 อย่างมาก
  • ไม่ว่าจะเป็นThe Impossible Dream  - ความฝันอันสูงสุด - สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ โดยไม่ได้รู้สึกถึงการเปรียบเทียบ เพราะทั้ง 3 บทเพลง ก็ได้ทำหน้าที่ ต่างกรรม ต่างวาระ และคงคุณค่าในทางศิลปะอย่างงดงาม ยิ่งใหญ่ ด้วยกันทั้งสิ้น
  • เพียงแต่การนำเสนอ เพื่อเชื่อมโยงแรงบันดาลใจ และต้นร่างของเนื้อหา ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้าง

ขอขอบคุณ ในประเด็นนำเสนอ และข้อมูลเชื่อมโยงครับ

ขอบคุณมากครับ

คำตอบ