คิดถึงมากๆ

น้องสาว คนงาม

เมื่อไร จะ กลับ มา แม่สะเรียงค่ะ

คิดถึงมากๆๆค่ะ

รักษา สุขภาพ ด้วยนะคะ

เปนห่วงๆๆๆๆๆๆๆพี่สาวคนดี ที่สุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

คำตอบ