การอัพโหลตรูปภาพ

อยากทราบว่าถ้าหากเราต้องการอะพโหลตรูปภาพจากเนต จะมีวิธีใดบ้างที่ทำได้ง่ายและเร็ว เนื่องจากยังไม่มีความคล่องในการเล่นเนตเท่าที่ควร
คำตอบ
not yet answered

การโหลดข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตไม่ทราบทำอย่างไรค่ะ