เศรษฐศาสตร์

อยากทราบรายละเอียดการทำงาน เมื่อเรียนจบ ?
คำตอบ
เมื่อเรียนจบมีงานส่วนราชการรองรับ หรือประกอบธุรกิจ
มิลาโน่
เมื่อเรียนจบจะได้ทำงานงานในส่วนของราชการ นักธุรกิจ ฯลฯ