ช่วยแนะนำ

วลัยภรณ์
เรื่องการจะขอเปลี่ยนpassword  E-mail  ทำได้หรือไม่ จะขอคำแนะนำว่าทำอย่างไรต้องเข้าไปแก้ไขที่ไหนช่วยกรุณาแนะนำด้วยนะคะ  ขอบคุณมาก
คำตอบ