มาชวนไปคุย

มาชวนไปคุยที่นี่ค่ะ อาจารย์
คำตอบ
not yet answered
จันทรรัตน์ เจริญสันติ
ขอบคุณค่ะ ..แต่ว่า..ที่นี่..ของคุณเมตตาคือที่ไหนคะ
http://gotoknow.org/blog/mrschuai/92090 ที่นี่ค่ะอาจารย์ ขออภัยค่ะ