เรียนรู้ KM เพิ่มเติม

นายชูเกียรติ ลอองแก้ว

              เคยอบรมการทำ blog มาแล้วอยากจะทบทวนพิ่มเติม ดยไม่อบรม จะมีวิธีอื่นแนะนำไหมครับ  

คำตอบ