เชิญเป็นวิทยากรวันที่ 30 เมษายน 2550

เรียน ท่านอาจารย์จิตเจริญ ตามที่กองแผนงาน ได้เรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรในการสัมมนาของฝ่ายแผนและสารสนเทศ ในวันที่ 30 เมษายน 2550 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SMEs ชั้น 6 อาคารศูนย์วิชาการ นั้น ใคร่ขอถามท่านอาจารย์ว่า สะดวกจะมาเป็นวิทยากรหรือไม่ อ.รังสรรค์ เนียมสนิท
คำตอบ

กราบเรียนท่านเอื้อรังสรรค์

 ได้รับหนังสือเชิญเมื่อวานตอนบ่ายครับ ไม่แน่ใจว่าจะให้มาเข้าร่วมวงสัมมนา หรือ ท่านให้ไป เป็นวิทยากร "ลปรร" ในหัวปลาประเด็น อะไรครับ หรือ จัด WS "Show and Share" ครับ