โรคพืช

ชยาศิส พวงกุหลาบ

ใบต้นมะม่วงมีสิ่งสีดำคล้ายฝุ่นมาเกาะทำให้ดอกร่วงหมดทำอย่างไรดีครับ

คำตอบ
น่าจะเป็นโรคราดำ ถ้ามีภาพจะวินิจฉัยได้ดีกว่าครับ
ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี
น่าจะเป็นโรคราดำครับ ถ้ามีภาพให้เห็นจะวินิจฉัยได้ง่ายขึ้นครับ