ประชาธิปไตยชุมชน

ชาญ รูปสม
การขับเคลื่อนประชาธิปไตยชุมชน ในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้าง  เห็นทางชุมชนกรุงเทพฯขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน กทม. นัดประชุมแกนนำถี่บ  มีอะไรบอกบ้างเด๋อ....
คำตอบ

ประชาธิปไตยชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพ ได้มีการเปิดวงคุยกันในระดับชุมชนและเขตบ้างแล้วได้มีประเด็นการพูดคุยกันว่า  ประชาธิปไตยชุมชน ก็คือ แนวทางการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม  โดยการเข้าร่วมโดยตรง  ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวแทน เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยและตัดสินใจด้วยตัวเองตรง  มีการสื่อสารกันโดยตรงอย่างหลากหลายช่องทาง เป็นประชาธิปไตยโดยตรงมากกว่าตัวแทน