ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นในเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

สวัสดีครับอาจารย์หมอสุข

        งานวิจัยชิ้นนี้ต้องการความคิดจากหลายอาชีพในสังคม และโคร่ขอความคิดเห็นของอาจารย์ด้วยครับ กรุณาเข้ามาที่

http://gotoknow.org/blog/nfepadrew/90483

ขอบคุณครับ

คำตอบ