ขอปรึกษา

สวัสดีคะ พี่ธวัช
ขอแนะนำตนเองก่อนนะคะ ปัจจุบันทำงานอยู่หน่วยพัฒนาองค์กร ม.วลัยลักษณ์ ชื่อเล่น เมคะ
ขอปรึกษาพี่ธวัชถึง "ปัจจัยความสำเร็จ(Key Success Factors)" ว่าคืออะไรคะ จากประสบการณ์เมื่อstorytelling ถึงความสำเร็จในการทำงาน เราจะได้ขุมความรู้ของแต่ละคนสงสัยคะว่า
1.Key Success Factors:ขุมความรู้ เหมือนกันใช่ไหมคะ
2.หากเหมือนกัน หลายครั้งเมื่อได้ขุมความรู้แล้วพบว่ามีทั้ง วิธีการทำงานที่นำไปสู่ความสำเร็จ ความสามารถของผู้เล่าที่นำไปสู่ความสำเร็จ อะไรถูกต้องคะ แล้วแก่นความรู้ที่ได้หมายถึง Key Success Factors หรือ วิธีการทำงาน หรือ Competency คะ...
คิดและสงสัยมานานคะ
ขอบคุณพี่ธวัชล่วงหน้านะคะ
คำตอบ