ส่งไฟล์การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ฯ

สวัสดีครับอาจารย์

      ขอบคุณครับที่อาจารย์เข้าไปดูบันทึกการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ผมขอความกรุณาให้ไปให้ความเห็น เพื่อความสดวกในการอ่านผมได้แนบไฟล์ มาพร้อมนี้ครับ ขอความกรุณาช่วยให้ความเห็นนะครับตัวบ่งชี้ใดไม่เห็นด้วย หรือเห็นด้วย หรือจะยุบรวมตัวบ่งชี้สุดแต่ความเห็นของอาจารย์โดยอิสระครับ ขอบคุณครับ

http://gotoknow.org/file/disakul/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.doc

คำตอบ