ป้าวิไล

เรียนท่านอาจารย์ จงดี

 JJ มีเพื่อนแม่มานี ท่านชื่อ วิไล ครับ นับถือกันเป็น คุณป้า อยู่ที่ LA ร้อยเอ็ด นามสกุลเดียวกับท่านอาจารย์ ครับ

คำตอบ

เรียน คุณ JJ

          เป็นคุณอาค่ะ และเป็นเฒ่าแก่ตอนมาสู่ขอด้วย

JJ

ขอบพระคุณครับ