สอบถามประวัติ ดร.สมโภชน์ นพคุณ

ad.kan

เรียน  อ.JJ ที่เคาพ

          ขอทราบประวัติด้านคุณวุฒิของท่าน ดร.สมโภชน์  นพคุณ  ไม่ทราบว่าท่านสงวนหรือไม่คะ ที่จริงต้องการทราบข้อมูลโดยละเอียดที่จะติดต่อท่านเป็นวิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานในสังกัดด้วยน่ะค่ะ เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารบุคคลภาครัฐแนวใหม่" ที่ ม.ขอนแก่น เมื่อเดือน พ.ค.2549  ชอบท่านบรรยายมาก  กราบขอบพระคุณมาล่วงหน้าเลยค่ะ ทราบว่าอาจารย์ใจดีมากต้องจัดให้อยู่แล้ว

คำตอบ

ท่านอาจารย์ ดร.สมโภชน์ นพคุณ

 ท่านจบการศึกษารัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ จบปริญญาเอก ที่ USA ครับ เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน และ นายกสมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทย

 ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาระบบราชการระดับ ๑๐ ครับ ลองโทร.หาท่านที่ 084-7000-955 ครับ

 ศึกษาเรื่องราวของท่านได้ที่นี่ครับ (คลิก)