อยากรู้จัก

รุสดี ยาเซ็ง
พอดี มีนามสกุลเหมือนกับแฟนผม เลยอยากรู้จักด้วยกัน
คำตอบ