อยากมีลูก

แน็ทที้

แต่งงานมานานแล้ว แต่ยังไม่มีลูกทดลองทำผสมเทียมมาหลายครั้งแล้ว

อยากถามว่ามีวิธีทำให้มีประจำเดือนเหมือนคนปกติเขาไหม ตั้งแต่แท้งลูกแล้วก็ไม่มีประจำเดือนอีกเลย

คำตอบ