นายหมดสภาพหรือยัง?

สาทิส

๑เขาบอกว่ามาเป็นนายเองซะก่อนจึงจะทำอะไรนอกเหนือจากการสั่งการได้

๒ชอบพูดว่าเดี๋ยวก็ผมหลุดจากตำแหน่ง

๓จ้องจับผิดลูกน้องไม่ดูตัวเอง

๔คิดคนเดียว

๕นึกถึงแต่ตัวเอง

๖กลัวทำผิด

๗ไม่ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี

คำตอบ
ขอบคุณที่ใช้บริการครับ แต่ว่านี่เป็นคำถามหรือเป็นการระบายความคับข้องใจครับ
Conductor

ผมรู้สึกว่าตอบห้วนไปหน่อย ขอโทษคุณสาทิสด้วยครับ

ถ้าเป็นการระบายความคับข้องใจ เมื่อระบายแล้ว ก็ขอให้ได้สติกลับคืนมาครับ

แต่ถ้าตั้งใจให้เป็นคำถามจริงๆ ก็ขอรายละเอียดมากกว่านี้หน่อยนะครับ ผมไม่สามารถอ่านหนึ่งประโยคแล้วจะเขียนบรรยายได้เป็นเรื่องเป็นราว; ส่วนคำตอบก็คงจะไม่ล้ำเส้นเกินไปอยู่ดีนะครับ (ตามบันทึกเรื่องที่ปรึกษา)