รูปหายค่ะ browseมาจากในคอม ไม่ได้down load ลงมา เป็นตัวยึกยือไปหมด

คำตอบ