เขียนผิดครับ

  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์
  • เขียนชื่อมหาวิทยาลัยผิดครับ ผมศิษย์เก่าที่นั่นครับ
  • ยินดีต้อนรับครับ
คำตอบ