สวัสดีปีใหม่ครับ

 

สวัสดีปีใหม่ครับ ขอให้ชิวและครอบครัวมีความสุข สมหวังตลอดปีใหม่นี้นะครับ

คำตอบ

สวัสดีปีใหม่ไทยเช่นกันครับ พี่มาโนช

       ขอบคุณสำหรับภาพพระพุทธรูปอันเป็นมงคลครับ 

       ขอให้พี่และครอบครัวประสบความสุข ความเจริญ เช่นเดียวกันครับ :-)

ชิว