ผมตามหาคุณพบแล้ว

ขอบคุณที่แนะนำให้ใช้ บล๊อก ทำให้ผมได้ของเล่นใหม่

 

คำตอบ

ยินดีมากครับ คุณสามชาย

อย่างน้อยเราจะได้สร้างชุมชน เครือข่าย ที่ใช้เวลาในการอ่าน เขียน และพิจารณาห้วงความคิด ที่สามารถให้เราบันทึกเรื่องราว ข้อเขียน ความเรียงที่มากมายเพิ่มขึ้น

อย่างน้อยก็มีผู้คนที่สนใจ อ่าน รับรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อตรวจสอบสิ่งที่เราคิด ตรวจสอบการรับรู้ และตรวจทานความเข้าใจของเรา ที่มีต่อผู้คน ชีวิต และโลก

ยินดีสำหรับของเล่นใหม่ครับ

 ปล.ส่วนรายละเอียดของคำหลักนั้น

ผมเข้าใจว่า กระบวนการจัดการความรู้ อาจต้องการจัดระบบ ระเบียบ และหมวดหมู่ของความเข้าใจ ข้อเขียน และองค์ความรู้ที่เกิดการแลกเปลี่ยน ได้เพิ่มเติมและต่อยอดให้มากขึ้น