พิมพ์คำว่า น้ำ ไม่ได้

เวลาพิมพ์บันทึก หากเป็นคำที่ มี  อำ และ ไม้โท ปรากฎว่า ไม้โท จะไม่ปรากฎ พยายาม จะเปลี่ยน ตัวอักษร แล้ว ทำไม่ได้ ค่ะ
คำตอบ
สวัสดีค่ะ
ก็อย่างที่ทั้ง 4 ท่านที่แสดงความคิดเห็นค่ะ ว่าจะต้องพิมพ์วรรณยุกต์ก่อน สระอำ ค่ะ
ขอบคุณทั้ง 4 ท่านด้วยค่ะที่เข้ามาให้คำตอบ
Ranee
น้องพิมพ์ไม้โทก่อนสระอำ หรือยังค่ะ
ครูอ้อย แซ่เฮ
เมื่อก่อนครูออ้ยก็พิมพ์ไม่ได้  ตอนนี้ทำอย่างน้องราณีบอกค่ะ
ใบบุญ
ขอบคุณค่ะ ทีนี้ รดน้ำวันสงกรานต์ได้เต็มที่แล้วค่ะ
TAFS

ไม่ใช่เหมือนนักเรียนใหม่ที่ให้ท่อง จ-ใ = ใจ เขาก็เขียนตามที่ท่องว่า จใ

น้องต้องใส่ไม้โทก่อน  หรือลองสลับกันไปมาดูหากเจอคำอื่นเป็นดังเช่นนี้

ที่ชำนาญเพราะผมก็เป็นมาก่อน  ผมยังหลายตัวไม่เจอก็มี   สวัสดีปี๋ใหม่ไทยครับ

ใบบุญ

สวัสดี เทศกาลสงกรานต์ ค่ะ มีคนมาตอบ แทนน้อง สุธรา  นี่แหละมิตรภาพไร้พรมแดนค่ะ