ปรึกษาเรื่อง 5 ส.

สุวิทย์ พันธ์สุรินทร์
สวัสดีครับคุณหมอครับ..  ผมชื่อสุวิทย์หรือชื่อเล่นชื่ออุ๊ดครับ  ผมเป็นหัวหน้าแผนกบุคคลนะครับ ก็เลยว่าจะนำ 5 ส มาใช้ในองค์กรของผมบ้าง แต่ปัญหาก็คือว่า เรื่อง5ส ยังเป็นเรื่องใหม่อยู่สำหรับคนในองค์กร และโดยพื้นฐานพนักงานในบริษัทการศึกษาค่อนข้างจะมีน้อยมาก จึงคิดว่าปัญหาที่จะตามมาต้องมีมากแน่นอนถ้าเราจะจัดการหรือจัดทำเกี่ยวกับเรื่องนี้  ไม่ทราบว่าทางคุณหมอมีวิธี หรือกลยุทธอะไรที่จะแนะนำผมบ้างไม๊ครับ....
คำตอบ

               ลองอ่านในบันทึกบทความจากประสบการร์เรื่อง 5 สกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลดูนะครับ อาจจช่วยอะไรได้บ้างในเบื้องต้น

               จากประสบการณ์ของผม คนมักเข้าใจ 5 ส ผิดๆหรือมองไปแค่การจัดห้องทำงาน การจัดสถานที่ทำงาน ทำให้เป็นการทำ 5 ส นอกงานมากกว่าในงานประจำ

                คุณสุวิทย์จะต้องจัดอบรมสร้างความเข้าใจแนวคิดที่ถูกต้องของกิจกรรม 5 ส ให้แก่พนักงานทุกคน แล้วตามด้วยการสร้างการยอมรับหรือการมุ่งมั่นที่จะทำ โดยที่หัวหน้างานทุกระดับให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

                 อย่ายึดติดรูปแบบหรือกิจกรรม แต่ยึดอยู่กับแนวคิดที่ถูกต้องของกิจกรรม 5 ส ทำให้พนักงานเข้าใจ ส ทั้ง 5 อย่างแท้จริง

สะสาง คือการแยกของที่ใช้กับไม่ใช้

สะดวก คือ การทำให้การทำงานง่ายขึ้น ลดความสูญเปล่าต่างๆ

สะอาด คือการตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือที่ใช้ทำงาน

สุขลักษณะคือจัดทำแนวทางการปฏิบัติ 3 ส แรกให้เกิดความคงเส้นคงวา สมำเสมอ

สรางนิสัย คือให้ทำจนเป็นปกติ เป็นกิจวัตรประจำวัน แฝงไปในงานประจำ

                   การทำเป็นทีมหลายๆแผนก อาจจะดีกว่าการทำฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กรเราด้วย

                   ขอแนะนำวิทยากรจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) ครับ เพราะจะเน้น 5 ส เพื่อเพิ่มProductivity

ลองติดต่อ ร.พ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ จ.ตาก ดู
ดร.อ้อ สุชานาถ
  • ต้องขออนุญาตคุณหมอที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 5 ส แก่คุณสุวิทย์  พันธ์สุรินทร์
  • คุณสุวิทย์ลองเข้าไปอ่าน ประสบการณ์ 5 ส ที่ญี่ปุ่น ที่ดิฉันเคยลงใน Blog ค่ะ เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อาจให้เป็นประโยชน์ได้ค่ะ