กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

deem
กระผมพนักงาน   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุระการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการเสนอแนะดีอาจจะเป็นหลักการมากเกินไปและอยากให้เพิ่มเติมเนื้อหาที่ชัดเจนกว่านีจะดีมากทุกอย่างก็ดีแล้ว  และขอแสดงความยินดีกับสมาชิก  Km  นะครับ
คำตอบ