รุ่นพี่ผมรึเปล่า ฟิสิกส์ มมส.

พี่ PuPu หน้าคล้ายกับรุ่นพี่สาขาฟิสิกส์ รุ่น ปี 38 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถ้าไม่ใช่ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

กัมปนาท อาชา

ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำตอบ